Tofani Woman

૪૫ વર્ષની ઉંમરે પહોચ્યા પછી પણ
જે ધરતી પર પગ મૂકતા જ
ચાલ ૧૩ વર્ષની તોફાની તરુણી જેવી થઈ જાય …..
એ ગામને સ્ત્રીઓ પોતાનુ પિયર કહે છે

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *