Nice Joke on Wife

એક ગરોળીની હરાજી થતી હતી, તો પહેલી બોલી બોલાઈ 1લાખ

બીજી બોલી બોલાઈ 10લાખ

ત્રીજી બોલી બોલાઈ 1કરોડ

એક પોલીસ ઇન્સપેકટરે આવી પુછયુ આ ગરોળી એવી તે શું ખાસીયત છે કે તેની આટલી કિંમત ?
તો કોઈ વ્યકિત એ જવાબ આપ્યો સાહેબ આ ગરોળી જ એક એવુ પ્રાણી છે જેનાથી પત્ની ડરે છે.

પોલીસ ઇન્સપેકટર :10 કરોડ
???????
???????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *