Latest Gujarati Joke

પત્ની- તમે મારું જન્મદિવસ ભૂલી ગયા
પતિ- તારો  જનમદિવસ કોઈ કેવી રીતે યાદ રાખે . તમે જોઈને જરા પણ
નહી લાગતું કે તૂં  આટલી ઉમરની છે…
પત્ની( આંસૂ પોંછતી) – સાચે તમારા માટે હૂં ખીર લઈને આવું છું..

એ માણસને 15 અગસ્તે ઈનામ મળશે…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *