jio customer sms

वाह रे मेरे jio
दो दिन नेट चल रियो
फिर धिरे से स्लो हो रियो
पहले एप डाउनलोड करवा लियो
अब मोबाईल हेंग हो रियो
और बैटरी भी पी रियो
बत्ती पे बत्ती दे रियो
कि अनलिमिट jio दे रियो
अब ऐसी नोबत आरियो
कि सिम को तोड़ फेक रियो
????????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *