Gujarati Bapa Joke

એક ભાભાની નજર એક થાંભલાની ટોચ ઉપર લાગેલા એક નાના બોર્ડ પર પડી,

ભાભો નજીક ગયો પણ અક્ષરો ઝીણા હોવાથી કંઇ વંચાયુ નહિ,

છતા પણ ભાભાને વાંચવાની ખુબ આતુરતા થઈ,

ભાભો થાંભલા ઉપર ચડી ગયો અને ચસમા ચડાવીને વાંચવા લાગ્યો,?

બોર્ડ પર લખેલૂ હતુ કે,

“થાંભલો તાજો રંગેલો છે!!!
મહેરબાની કરી કોઇએ અડવુ નહિ”$*

????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *