)\(”,)___//\_]”””””””””””[uthiye Janab subha hogyi he….

)\('',)___//\_
]"""""""""""[
uthiye Janab subha hogyi he
('.')
?) _/)' (\_
]""""< <"""[
So jaao so jaao MAZAK kiya tha
Good Night

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *