)\(”,)___//\_]”””””””””””[ Uthiye Janab Subha Ho Gayi Hai….

)\('',)___//\_
]"""""""""""[ Uthiye Janab Subha Ho Gayi Hai ('.')
?) _/)' (\_
]""""< <"""[ So Jaao So Jaao MAZAK Kiya
Tha.. Good Night
Waris ali ansari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *